ผู้ที่ต้องการสมัครเรียน

นักเรียนต่างชาติทั้งหมดควรยื่นใบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มีเวลาในการเดินเรื่องกับหน่วยงานรัฐเพื่อขอเอกสารการเข้าเมืองและออกวีซ่าหรือการสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ   

หมดเขตรับสมัคร 

 • ฤดูใบไม้ร่วง: 1 มิถุนายนของปีเดียวกัน 
 • ฤดูใบไม้ผลิ: 1 ตุลาคมของปีก่อนหน้า
 • ฤดูร้อน: 1 มีนาคมของปีเดียวกัน (เฉพาะนักเรียนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว)
  **แต่ละภาควิชาอาจมีวันหมดเขตรับสมัครที่แตกต่างกัน
  ** นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเข้าศึกษาในระดับบัณทิตศึกษา และต้องสมัครเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข โปรดติดต่อ Rick Henegar ที่ rick.henegar@mtsu.edu

ข้อกำหนดการรับเข้าเรียน 

หมายเหตุ: ทางมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ เอกสารที่ร้องขอทั้งหมดจะต้องถูกส่งมาให้พิจารณา กระบวนการสมัครอาจใช้เวลาถึง 1 เดือนในการดำเนินการ

ที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์

ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ/แบบด่วน

College of Graduate Studies
MTSU BOX 42
Murfreesboro, TN 37132

College of Graduate Studies
Middle Tennessee State University
2269 Middle Tennessee Blvd.
Murfreesboro, TN 37132 USA
Attn: Graduate Student Admission

อีเมล: askgrad@mtsu.edu

 แฟกซ์: 615-904-8020

 

1. ใบสมัคร

2. ค่าสมัคร

 • 35 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ใบสมัครมีอายุ 1 ปี 

3. หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

กรุณายื่นคะแนนอย่างเป็นทางการของการทดสอบประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้:  

 • TOEFL: คะแนนแบบคอมพิวเตอร์อย่างต่ำ 195 คะแนน แบบกระดาษข้อสอบอย่างต่ำ 525 คะแนน แบบ IBT อย่างต่ำ 71 คะแนน (เรารับเพียงคะแนนสอบ TOEFL อย่างเป็นทางการโดยหน่วยงาน ETS เท่านั้น) รหัสการสอบของ MTSU คือ 1466
 • IELTS - คะแนนรวม 6
 • UMELI - อย่างต่ำ 85 คะแนน 
 • ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษา ELS ระดับ 112
 • กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่าง 

4. คะแนนสอบที่เหมาะสม

ดูข้อมูลด้านล่างของแต่ละโปรแกรมเพื่อดูว่าโปรแกรมที่คุณสมัครต้องใช้การสอบใดบ้าง 

 • การสอบสำเร็จการศึกษา (GRE) - รหัสการสอบคือ 1466
 • การสอบ Miller Analogies Test (MAT) - รหัสการสอบคือ 1751
 • การสอบเพื่อเข้าเรียนด้านการบริหารจัดการ (GMAT)
  • ACTG - 6ZR-KJ-63
  • INFS - 6ZR-KJ-37
  • การจัดการและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เต็มเวลา) - 6ZR-KJ-25
  • การจัดการและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (พาร์ทไทม์)- 6ZR-KJ-52

5. ใบรับรองผลการศึกษา

 • ผลคะแนน GPA เพื่อการเข้าศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
  • ** แต่ละภาควิชาอาจมีข้อกำหนดคะแนน GPA ที่แตกต่างกัน 
 • ส่งใบรับรองผลการศึกษาที่เป็นทางการทั้งระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยทั้งหมด
 • สำหรับใบรับรองผลการศึกษาที่ไม่ได้มาจากสหรัฐ กรุณาส่งใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับการประเมินจากบริการประเมินผลการศึกษา NACES 

6. ข้อกำหนดเพิ่มเติมของหลักสูตร

** กรุณาตรวจสอบหลักสูตรของคุณเพื่อดูข้อกำหนดเพิ่มเติม เช่น จดหมายรับรอง คะแนนสอบเพิ่มเติม ประวัติงาน ฯลฯ...

7. ข้อมูลสำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่

** สำหรับนักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้วเท่านั้น

นักเรียนจากต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ MTSU จะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 


 

New Application   Change Application

 

คำแนะนำโดยละเอียด

การสมัคร 

 • วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจะตอบกลับเฉพาะการสมัครที่ยื่นโดยตรงผ่านทางจดหมายโดยส่งไปรษณีย์ อีเมล หรือโทรศัพท์เท่านั้น เรายินดีตอบข้อซักถามจากครอบครัวและเพื่อน แต่จะให้เพียงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้สมัครเท่านั้น
 • จดหมายตอบรับและเอกสารเพิ่มเติมจะส่งไปถึงผู้สมัครโดยตรง นักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ภาคการศึกษาที่จะเข้าเรียน หรือมีคำถามหรือคำร้องเพิ่มเติม จะต้องส่งคำร้องทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • เอกสารในการสมัครจะต้องพิมพ์อย่างเรียบร้อยโดยที่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการดำเนินการต่อ คุณจะต้องแจ้งที่อยู่ถาวรในต่างประเทศสำหรับเก็บบันทึกด้านการเข้าเมืองของเรา
 • การสมัครแบบออนไลน์เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดที่จะสมัครเข้าเรียนที่ MTSU และจะต้องใช้บัตรเครดิต (มาสเตอร์การ์ดหรือวีซ่า) เพื่อชำระค่าสมัคร หากคุณต้องการส่งใบสมัครแบบกระดาษ กรุณาแนบเช็คหรือธนาณัติ เป็นจำนวนเงิน 35 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส่งประกาศนียบัตรซึ่งไม่ใช่เอกสารตัวจริงมีเวลาให้สถาบันส่งเอกสารรับรองการจบการศึกษามายังวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาภายในเวลา 1 ภาคการศึกษาจากนับวันที่ออกเอกสาร
 • วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจะส่งจดหมายตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าศึกษาให้คุณเมื่อได้มีการตัดสินใจแล้ว ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาดำเนินการ 4-6 สัปดาห์ เพราะฉะนั้นการยื่นสมัครแต่เนิ่นๆ จึงเป็นผลประโยชน์ของคุณ
 • เอกสาร  I-20 จะไม่สามารถออกได้จนกว่าจะมีการรับเข้าศึกษาแล้ว ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยื่นสมัครโดยมีเวลาเพียงพอเพื่อจะเข้าเรียนให้ทันภาคการศึกษาที่ระบุในใบสมัคร

การชำระค่าธรรมเนียม

 •  จะต้องใช้บัตรเครดิต (มาสเตอร์การ์ดหรือวีซ่า) เพื่อชำระค่าสมัคร 
 • หากส่งเป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะต้องส่งเช็คที่ระบุชุดตัวเลขสำหรับโอนเงิน (routing number) หรือธนาณัติที่ถอนเงินในธนาคารสหรัฐเป็นเงิน 35 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 •  ส่งใบคะแนนที่เป็นทางการเท่านั้น 
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ หาก
  • ประเทศที่คุณถือสัญชาติอยู่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
  • ได้รับปริญญาตรีหรือโทจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน 4 ปี ในสหรัฐ  
  • ผู้สมัครได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัย 2 ภาคการศึกษา โดยได้รับเกรด "C" หรือสูงกว่านั้นในแต่ละวิชา โดยจะต้องได้รับการรับรองในใบรับรองผลการเรียนจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองของสหรัฐ 
  • ชั้นเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษไม่ถึงเป็นหลักฐานความสามารถทางภาษา

คะแนนสอบที่เหมาะสม  

 • GRE, GMAT หรือ MAT: คะแนนสอบที่เป็นทางการจะต้องถูกส่งมาจากศูนย์สอบ ถึงวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาที่ MTSU ผู้สมัครอาจส่งสำเนาคะแนนสอบเพื่อการยืนยันเท่านั้น ข้อกำหนดเรื่องคะแนนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับแต่ละภาควิชา กรุณาตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากทางภาควิชาของคุณ
 • หากต้องการทราบว่าคุณจะต้องส่งคะแนน GRE, GMAT หรือ MAT กรุณาดูข้อมูลจากคู่มือบัณฑิตหรือส่วนข้อกำหนดด้านการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่คุณเลือก
 • วิทยาลัยบัณฑิตศึกษามีชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการ GRE และ GMAT ตลอดทั้งปี กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้านี้ 

ผลการศึกษา 

 • ผลการศึกษาจากสถาบันทั้งหมดที่คุณเข้าศึกษาจะต้องถูกส่งจากสถาบันนั้นไปยังศูนย์บริการประเมินของ NACES  ที่ได้รับการรับรอง กรุณาเข้าไปดูรายชื่อผู้ให้บริการได้ที่ http://www.naces.org/  
 • ไม่รับเอกสารสำเนา คุณจำเป็นต้องใช้บริการประเมินเชิงพาณิชย์ในการแปลและประเมินผลการศึกษา ผู้ให้บริการผลการประเมินจะต้องส่งรายงานมายังวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาโดยตรง 
 • ในกรณีพิเศษบางกรณี ใบแสดงผลการศึกษาที่อยู่ในซองปิดผนึกและมีตราประทับของหรือผนึกจากทางสถาบัน อาจถูกส่งจากนักเรียนโดยตรง แต่ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

แบบฟอร์มหลักฐานการโอนย้าย 

แบบฟอร์มหลักฐานการโอนย้าย: หากคุณย้ายมาจากมหาวิทยาลัยภายในสหรัฐมายัง MTSU จะต้องมีแบบฟอร์มนี้ เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดำเนินการในมหาวิทยาลัยของคุณจะต้องกรอกส่วนที่ 2 ของแบบฟอร์มหลักฐานการโอนย้ายและส่งกลับมายังสำนักงานหลักสูตรนานาชาติและบริการ 

การประกันของนักเรียน

 • ผู้ถือวีซ่าประเภท F1 และ J1 จะต้องแสดงหลักฐานการประกันซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการย้ายผู้ป่วยสูงสุด 10,000  เหรียญสหรัฐและครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่งกลับประเทศสูงสุด 10,000  เหรียญสหรัฐ
 • ดูข้อมูลแผนประกันภัยปัจจุบันได้ ที่นี่  

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ

นักเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาควรต้องติดต่อหัวหน้าภาควิชาหรือที่ปรึกษาในภาควิชาของตนเกี่ยวกับการเรียนในภาควิชาบัณฑิตศึกษานั้นๆ หากต้องการทราบข้อมูลอื่นๆ สามารถติดต่อวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาได้ที่  

(615) 898-2840 หรือ  askgrad@mtsu.edu

Isaac Taylor
International Graduate Analyst
isaac.taylor@mtsu.edu
(615) 494-7869
Meghan Lunders
Graduate Student Immigration Specialist
meghan.lunders@mtsu.edu
(615) 898-2068

นักวิเคราะห์ระดับบัณฑิตจะช่วยตอบคำถามเรื่อง

 • สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียน
 • การจัดตารางเวลาเรียน
 • ฟอร์มการสมัครล่วงหน้า
 • แบบฟอร์มขอจบการศึกษา
 • คำถามทั่วไปเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ฯลฯ

เวลาที่นักเรียนสามารถเข้าพบ: 

 • จันทร์ 13.30 น. - 15.30 น.
 • อังคาร 13.30 น. - 15.30 น.
 • พุธ 9.00 น. - 11.00 น.
 • พฤหัส 9.00 น. - 11.00 น.
 • หรือตามเวลานัดหมาย